15/2013 – Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21.06.2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Koelner SA powołało na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Pajkę.
Wiek: 51 lat.
Wykształcenie: wyższe – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (1988)
Ponadto m.in. ukończył kurs maklerski, liczne szkolenia menedżerskie i warsztaty z bankowości.
Przebieg kariery zawodowej: Od 05.2004 Prezes Zarządu LOOK Finansowanie Inwestycji SA, 06.2004 – 08.2005 Przewodniczący Rady Banku EUROBANK SA, 06.2003 – 05.2004 Vice Prezes Zarządu EUROBANK SA, od 12.2003 dyrektor Pionu Zarządzania Aktywami Look Finansowanie Inwestycji, 06.2002- 12.2002 dyrektor Pionu Zarządzania Aktywami Lukas SA Oddział ds. Inwestycji Kapitałowych, 12.1999 – 08.2002 dyrektor Departamentu Skarbu w Lukas Banku SA, członek Komitetu ALCO, 12.1999 – 08.2002 dyrektor Departamentu Skarbu w Lukas SA, 07.1998 – 12.1999 gł. specj. ds. Inwestycji Kapit. Lukas Banku SA, 06.1993 – 12.1999 główny specjalista ds. Inwestycji Kapit. w firmie Towarzystwo Finansowe SA, a następnie w firmie S.L. SA i Lukas SA, 08.1992 – 01.1993 specjalista ds. rynku kapitałowego w Gosp.Banku Południowo-Zachodnim SA we Wrocławiu, 09.1990 – 07.1992 – inspektor kredytowy, organizator biura maklerskiego, specjalista ds. papierów wartościowych w Banku Handlowo Kredytowym SA w Katowicach.
Działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Dane Pana Janusza Pajki nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Go to top