15/2011 – Zakup akcji przez Prezesa Zarządu

Zarząd Koelner SA informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538) od Pana Radosława Koelnera – Prezesa Zarządu Koelner SA o zakupie przez niego w transakcjach sesyjnych w dniu 21.07.2011 r. 20.000 akcji Koelner SA po cenie 10,56 zł za akcję.

Go to top