15/2010 – Zmiana umowy poręczenia kredytu spółki zależnej Koelner ŁFŚ Sp. z o.o.

Zarząd Koelner SA informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zwrotnie podpisaną „Zmianę nr 2 do umowy poręczenia z dnia 15.05.2009 r.” zawartą z Fortis Bank Polska SA. Umowa dotyczy udzielenia przez Koelner SA poręczenia kredytu zaciągniętego przez spółkę zależną Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. Spółka informowała o umowie w raporcie bieżącym nr 11/2009. Wartość poręczenia jest równa wartości kredytu i wynosi 30.500.000 zł. Poręczenie udzielone zostało do dnia 22.11.2018 r.

Go to top