15/2009 – Powołanie członków Rady Nadzorczej

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu 29 maja 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Koelner SA powołało do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję następujących z jej dotychczasowych członków: Zbigniewa Szczypińskiego (Członek RN), Wojciecha Arkuszewskiego (Członek RN), Krystynę Koelner (Wiceprzewodnicząca RN), Joannę Stabiszewską (Sekretarz RN), Przemysława Koelnera (Przewodniczący RN) oraz Zbigniewa Pamułę (Członek RN).

Pan Zbigniew Szczypiński jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej oraz studiów menedżerskich MBA. Ukończył liczne kursy z zakresu zarządzania, finansów i socjologii. Doświadczenie zawodowe:
– od 15 stycznia 2009 – Prezes Zarządu Śrubex SA,
– od 1 grudnia 2008 – Prezes Zarządu Pol-Tex Methane Sp. z o.o. Rybnik,
– od maja 2005 do 30 grudnia 2008 – Prezes Zarządu STK Specjalistyczny Transport Kolejowy Wrocław,
– od czerwca 2004 do chwili obecnej – członek Rady Nadzorczej KOELNER SA Wrocław,
– od lipca 2003 do chwili obecnej – właściciel Biura Doradztwa i Konsultingu Gospodarczego KamAg Sp. z o.o. Wrocław,
– od 1989r. do czerwca 2003r. – POLAR SA Wrocław, w tym od grudnia 1995r. do czerwca 2003r. Prezes Zarządu.
Pan Zbigniew Szczypiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Wojciech Arkuszewski ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przebieg pracy zawodowej:
do roku 1990 pracownik naukowy Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz publicysta „Tygodnika Solidarność”;
1990-1993 – członek rad nadzorczych Funduszu Gospodarczego NSZZ Solidarność, Banku Solidarność Chase, Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Sopockiego Domu Maklerskiego;
1991-2001 – poseł na Sejm RP;
2000-2001 sekretarz generalny Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego;
2001 – Prezes Funadacji im. Józefa Ślisza;
2002-2005 – dyrektor Zespołu Doradców Prezydenta Warszawy,
od 2006 do chwili obecnej – Doradca Prezesa Zarządu Polkomtel SA.
Działalności prowadzone przez pana Wojciecha Arkuszewskiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Pan Wojciech Arkuszewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące Krystyny Koelner, Joanny Stabiszewskiej, Przemysława Koelnera oraz Zbigniewa Pamuły zostały przedstawione w Prospekcie Emisyjnym Spółki.

Go to top