15/2007 – Zawarcie umowy dodatkowej (Porozumienia Dodatkowego) do umowy o subemisję inwestycyjną Akc

Zarząd Koelner SA informuje, że dnia 6 marca 2007 roku, pomiędzy Koelner S.A. a Bankiem Zachodnim WBK S.A., zawarte zostało Porozumienie Dodatkowe do umowy o subemisję inwestycyjną Akcji Serii D, której treść została uzgodniona w dniu 2 marca 2007 roku, w wyniku czego pomiędzy Koelner S.A. a Bankiem Zachodnim WBK S.A. powstał stosunek subemisji inwestycyjnej. Na podstawie ww. Porozumienia Dodatkowego, zobowiązaniem subemisyjnym objętych zostało 1.500.000 Akcji Serii D oferowanych w publicznej subskrypcji. W związku z ustaleniem ceny emisyjnej Akcji Serii D na poziomie 55,00 zł, ostateczna wartość zobowiązania subemisyjnego Banku Zachodniego WBK S.A. wynosi 82.500.000,- zł. Cena emisyjna akcji serii D została ustalona w drodze procesu budowania książki popytu, przeprowadzonego przez Dom Maklerski BZ WBK SA. Jednocześnie akcjonariusze Spółki Przemysław i Krystyna Koelner sprzedają w zorganizowanej transakcji 600.000 akcji Spółki w cenie równej cenie emisyjnej akcji serii D.

Go to top