15/2006 – Rejestracja spółki zależnej „Koelner Kazakhstan” Ltd w Kazachstanie

Zarząd Koelner SA informuje, że otrzymał informację o rejestracji w dniu 23.05.2006 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Kazachstan, Departament Miasta Almaata spółki zależnej „Koelner Kazakhstan” Ltd. Kapitał zakładowy spółki wynosi 130.000 KZT. Udział Koelner SA w kapitale zakładowym wynosi 70% i uprawnia do 70% głosów na walnym zgromadzeniu. Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż narzędzi oraz technik zamocować dla budownictwa.

Go to top