15/2004 – Oświadczenie Zarządu Koelner SA w sprawie statusu ZPChR dla spółki Koelner Tworzywa Sztucz

Zarząd Koelner SA oświadcza, że spółka zależna Koelner Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. („KTS”) nie korzysta od dnia 18 maja 2004r. z żadnych form pomocy publicznej z tytułu prowadzenia zakładu pracy chronionej. Otrzymywane w ostatnich latach przez poprzednika prawnego KTS dotacje i inne świadczenia związane z ustawą o rehabilitacji osób niepełnosprawnych były niewielkie w stosunku do skali działalności zarówno Emitenta jak i przedsiębiorstwa prowadzonego obecnie przez KTS. Nie przekraczały one kwoty kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Przy planowaniu wyników finansowych grupy kapitałowej Emitenta na lata 2004 i 2005 Emitent nie zakładał i nie zakłada uzyskania korzyści związanych z posiadaniem przez KTS statusu zakładu pracy chronionej.

Go to top