14/2018 – Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ Rawlplug S.A. w dniu 22.06.2018 r.

Zarząd Rawlplug S.A. podaje do wiadomości, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug S.A., które odbyło się w dniu dzisiejszym tj. 22 czerwca 2018 r., akcjonariuszami, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu byli:

– Amicus Poliniae sp. z o.o.: liczba głosów przypadająca z posiadanych akcji – 16.702.750, co stanowi 87,44% głosów na tym zgromadzeniu i 51,30% ogólnej liczby głosów;

– NATIONALE-NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny: liczba głosów przypadająca z posiadanych akcji – 2.400.000, co stanowi 12,56% głosów na tym zgromadzeniu i 7,37% ogólnej liczby głosów.

Go to top