14/2017 – Rejestracja spółki zależnej Rawlplug Inc. w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2017 z dnia 25.05.2017 r. Zarząd Rawlplug S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 31.05.2017 r. otrzymał informację o rejestracji w dniu 26.05.2017 r. przez Sekretarza Stanu Delaware spółki zależnej Rawlplug Inc. z siedzibą w stanie Delaware w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej („Spółka”). Kapitał zakładowy Spółki w całości objęty został przez Rawlplug S.A.

Podstawowym celem spółki będzie ustalenie potencjału tamtejszego rynku oraz zapotrzebowania na produkty Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. w perspektywie najbliższych trzech lat. Ostateczne decyzje odnośnie rozwoju Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. w Stanach Zjednoczonych zostaną podjęte do końca 2017 roku.

Go to top