14/2015 – Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Rawlplug S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2015 z dnia 22 maja 2015 roku zawierającego projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 26 czerwca 2015 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 25 czerwca 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Akcjonariusza ING Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12 (dalej: „Akcjonariusz”), o zamiarze zgłoszenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kandydatury Pana Wojciecha Heydel na niezależnego Członka Rady Nadzorczej.
Jednocześnie Akcjonariusz poinformował, iż wyżej wymieniony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys zawodowy zawierający posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, z opisem przebiegu pracy zawodowej stanowi załącznik niniejszego raportu bieżącego.

Życiorys – Wojciech Heydel (22,0 KB)

Go to top