14/2013 – Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ Koelner SA w dniu 21.06.2013 r.

Zarząd Koelner SA podaje do wiadomości listę akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Koelner SA, które odbyło się w dniu 21.06.2013 r., posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu:  Amicus Poliniae sp. z o.o. – liczba głosów przypadająca z posiadanych akcji – 17.602.750, co stanowi 86,16% głosów na tym zgromadzeniu i 54,06% ogólnej liczby głosów, ING Otwarty Fundusz Emerytalny – liczba głosów przypadająca z posiadanych akcji – 2.800.000, co stanowi 13,71% głosów na tym zgromadzeniu i 8,60% ogólnej liczby głosów.

Go to top