14/2012 – Aneks do umowy o limit wierzytelności

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym, Spółka otrzymała zwrotnie podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska SA z dnia 26 czerwca 2003 r. Aneks zwiększa kwotę limitu o 9.000.000 zł do kwoty 67.500.000 zł.
Wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Go to top