14/2011 – Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Koelner SA

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zwrotnie podpisane umowy nabycia 100% udziałów w spółkach zależnych Rawl France SAS (Francja) oraz Rawlplug Ireland Ltd (Irlandia) od spółki zależnej Rawlplug Ltd (Wlk. Brytania). Ceny nabycia wynoszą odpowiednio:  3.770.000 GBP za spółkę francuską oraz 2.326.000 GBP za spółkę irlandzką. Rozliczenie transakcji nastąpi poprzez potrącenie wzajemnych rozrachunków z datą 30 czerwca 2011 r.
Powyższa operacja ma na celu uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej Koelner SA oraz znaczącą redukcję rozrachunków walutowych eksponowanych na wahania kursowe.

Go to top