14/2009 – Korekta raportu bieżącego nr 12/2009 z dnia 29.05.2009

Zarząd Koelner SA informuje, że w raporcie bieżącym nr 12/2009 z dnia 29.05.2008 r. nastąpił błąd w dacie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER SA.

Jest: UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2008

Powinno być: UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2008

Go to top