14/2007 – Przekroczenie progu 33% w kapitale zakładowym Śrubex SA.

Zarząd Koelner SA informuje, że w wyniku rozliczenia w dniu 1 marca 2007 roku transakcji zawartych w ramach wezwania trwającego w dniach 08 – 21.02.2007 roku, spółka Koelner SA (KOELNER) nabyła 77.660 akcji w „Fabryce Śrub Śrubex SA” w Łańcucie („Śrubex SA”).
Przed nabyciem akcji w dniu 1 marca, KOELNER posiadał w Śrubex SA 539.419 akcji, uprawniających do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Śrubex SA.
W wyniku nabycia rzeczonych akcji, wraz z posiadanym dotychczas pakietem akcji Śrubex SA, KOELNER dysponuje 617.079 akcjami Śrubex SA. Posiadane przez KOELNER akcje w Śrubex SA stanowią łącznie 34,32% udział w kapitale Śrubex SA oraz taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Śrubex SA.
Strategicznym celem KOELNER jest dokonanie połączenia przez przejęcie (w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych) Śrubex SA i wydanie akcji KOELNER SA akcjonariuszom Śrubex SA w zamian za akcje posiadane przez nich w Śrubex SA.

Go to top