14/2004 – Informacja o złożeniu wniosków w GPW o wprowadzenie akcji serii A1 oraz PDA serii B do obr

Zgodnie z § 43 ust. 1 RRM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Koelner S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje o złożeniu w dniu 25 listopada 2004 roku w GPW w Warszawie wniosku o wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji serii A1 oraz wniosku o wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym PDA serii B.

Go to top