13/2021 – Szacunkowe skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za 2021 rok

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

„Zarząd Rawlplug S.A. ( „Emitent”) informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta ze sprzedaży za 2021 rok wyniosły 1 009 mln zł wobec 787 mln zł uzyskanych w 2020 roku, co oznacza wzrost sprzedaży o 28% w stosunku do roku poprzedniego.

Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy. Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu Emitenta na dzień 23 grudnia 2021 r. i mogą ulec zmianie po pełnym zamknięciu ksiąg rachunkowych.”

Go to top