13/2020 – Zmiana warunków dotyczących ceny akcji w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji własnych Rawlplug S.A.

Zarząd Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), w ślad za raportem bieżącym nr 12/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. w przedmiocie ogłoszenia Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Rawlplug S.A. („Zaproszenie”) informuje o zmianie ceny zakupu z 7,50 zł na 8,30 zł za jedną akcję.

W pozostałym zakresie, w tym w zakresie daty zawarcia oraz rozliczenia transakcji, Zaproszenie nie ulega zmianie. Oferty sprzedaży dotychczas złożone przy cenie sprzedaży 7,50 zł za jedną akcję zostaną zrealizowane z uwzględnieniem aktualizacji Zaproszenia, tj. po cenie 8,30 zł za akcję.

Pełna treść jednolita zaktualizowanego Zaproszenia stanowi załącznik do niniejszego raportu i zostanie ponadto zamieszczona na stronie internetowej Emitenta oraz Trigon Dom Maklerski S.A. jako podmiotu pośredniczącego.”

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Rawlplug S.A – Aktualizacja (261,0 KB)

Go to top