13/2018 – Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22.06.2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) powołało do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję wszystkich jej dotychczasowych Członków, tj. Krystynę Koelner, Tomasza Mogilskiego, Zbigniewa Pamułę, Zbigniewa Stabiszewskiego, Włodzimierza Frankowicza oraz Janusza Pajkę. Jednocześnie ZWZ powołało Panią Krystynę Koelner na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej zawierające informacje o złożonych przez jej Członków oświadczeniach stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej (211,3 KB)

 

Go to top