13/2017 – Połączenie podmiotu zależnego od Emitenta z innym podmiotem zależnym od Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2016 z dnia 12.10.2016 r. Zarząd Rawlplug S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 31.05.2017 r. otrzymał informację o złożeniu w cypryjskim rejestrze spółek postanowienia sądu cypryjskiego w przedmiocie zgody na połączenie spółek zależnych od Emitenta z siedzibą na Cyprze, tj. Farmlord Trading Ltd oraz Meadowfolk Holdings Ltd.

Na skutek złożenia przedmiotowego postanowienia doszło do połączenia spółek Farmlord Trading Ltd oraz Meadowfolk Holdings Ltd.

Połączenie nastąpiło w drodze przeniesienia całego majątku spółki Meadowfolk Holdings Ltd na spółkę Farmlord Trading Ltd. W wyniku połączenia spółka Farmlord Trading Ltd stała się właścicielem 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki KOELNER ŁAŃCUCKA FABRYKA ŚRUB Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie.
Połączenie spółek Farmlord Trading Ltd oraz Meadowfolk Holdings Ltd jest warunkiem koniecznym przeprowadzenia połączenia transgranicznego Rawlplug S.A. oraz Farmlord Trading Ltd, o którym Emitent informował w raportach bieżących: nr 20/2016 z dnia 12.10.2016 r., nr 7/2017 z dnia 8.05.2017 r. oraz nr 11/2017 z dnia 23.05.2017 r. Plan połączenia transgranicznego zamieszczony jest na stronie internetowej Emitenta: https://www.rawlplug.pl/pl/relacje-inwestorskie/polaczenie-transgraniczne/

Go to top