13/2014 – Zmiana do Umowy o Kredyt Płatniczy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zwrotnie podpisany aneks do Umowy o Kredyt Płatniczy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z dnia 13 marca 2014 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2014. Aneks zmienia termin płatności kredytu z 30 maja 2014 r. na 31 grudnia 2014 r. oraz wielkość maksymalnego limitu, który aktualnie wynosi 114,5 mln zł. Zadłużenie z tytułu powyższego kredytu na dzień 3 czerwca 2014 r. wynosi 78 mln zł.
Strony ponadto ustaliły, że w miejsce dotychczas planowanego rozwiązania faktoringowego, o którym Spółka informowała w poprzednich raportach, zostanie wprowadzony kredyt handlowy, którego wysokość będzie uzależniona od aktualnego poziomu należności handlowych. Zaproponowana zmiana znacząco uprości organizację oraz bieżące zarządzanie finansowaniem Grupy Rawlplug S.A. Pozostałe założenia projektu zmiany struktury finansowania Grupy Rawlplug S.A. nie ulegają zmianie.

Go to top