13/2011 – Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 31.05.2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Koelner SA powołało na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Stabiszewskiego.
Wiek: 55 lat.
Wykształcenie: wyższe
– Uniwersytet Jagieloński, mgr geografii turyzmu (1979)
– Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, mgr ekonomii MBA (1995)
Ponadto m.in. ukończył:
– studia podyplomowe AE we Wrocławiu,
– studium organizacji i zarządzania Wrocławska Szkoła Zarządzania OTREK,
– szkolenia na Northwestern University w Chicago (1993,1995,1996),
– kurs na członków rad nadzorczych w Ministerstwie Przemysłu i Handlu
Przebieg kariery zawodowej:
1. Przedsiębiorstwo Turystyczne „Karkonosze” w Jeleniej Górze (1979-1981) – inspektor, Kierownik Wydziału, Kierownik Biura Sprzedaży
2. Narodowy Bank Polski O/Woj. w Jeleniej Górze (1986-1989) – Z-ca Naczelnika Wydziału, Naczelnik Wydziału
3. Bank Zachodni SA, Bank Zachodni WBK SA we Wrocławiu (1989-2000) – Dyrektor Departamentu, Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający
4. BRE Bank SA w Warszawie (2000-2002) – Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Banku
5. Centrum Rozliczeń i Informacji „CERI” Sp. z o.o. (Grupa BRE Banku) (2003-2005) – Prezes Zarządu
6. Pro-Biz Sp. z o.o. we Wrocławiu (2002-2011) – Dyrektor, Przewodniczący Rady Nadzorczej (do 10.2011), Prezes Zarządu (obecnie)
Wybrane dodatkowe funkcje:
1. Bankowe Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „Telbank” SA w Warszawie (1993-2000) – Członek, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
2. Zakłady Samochodowe „Jelcz” w Jelczu-Laskowicach (1994-1999) – Przewodniczący Rady Wierzycieli
3. I Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA (2001-2002) – Członek Rady Nadzorczej
4. V Narodowy Fundusz Inwestycyjny „Victoria” SA (2002) – Członek Rady Nadzorczej
Działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Dane Pana Zbigniewa Stabiszewskiego nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Go to top