13/2009 – Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ Koelner SA

Zarząd Koelner SA podaje do wiadomości listę akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Koelner SA, które odbyło się w dniu 29 maja 2009 r., posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu:
Amicus sp. z o.o. s.k. – liczba głosów przypadająca z posiadanych akcji – 19.102.750, co stanowi 86,86% głosów na tym zgromadzeniu i 58,67% ogólnej liczby głosów,
Koelner Nieruchomości Sp. z o.o. – liczba głosów przypadająca z posiadanych akcji – 1.250.000, co stanowi 5,68% głosów na tym zgromadzeniu i 3,84% ogólnej liczby głosów

Go to top