13/2005 – Podsumowanie sprzedaży akcji serii A1 i subskrypcji akcji serii B

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 20/2004 z dnia 3.12.2004 r. Zarząd Koelner S.A. podaje do wiadomości, iż ostateczne łączne koszty emisji poniesione przez Spółkę wyniosły 2.084 tys. zł, z czego:
– koszty sporządzenia prospektu i doradztwa: 387 tys. zł,
– koszty promocji: 102 tys. zł,
– inne koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1.595 tys. zł.
Koszty te pomniejszą kapitał zapasowy Spółki.
Średni koszt przeprowadzenia emisji poniesiony przez Spółkę, przypadający na jedną akcję serii B wyniósł 0,30 zł.
Średni koszt przeprowadzenia Publicznej Oferty sprzedaży akcji serii A1 poniesiony przez Wprowadzającego, przypadający na jedną akcję wyniósł 0,21 zł.

Podstawa prawna
Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO – zdarzenia wpływające na cenę lub wartość papieru

Go to top