12/2015 – Zawarcie przez Rawlplug S.A. oraz spółki zależne umów kredytowych z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2014 z dnia 3.06.2014 r. Zarząd Rawlplug S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Spółka oraz spółki od niej zależne Koelner Polska Sp. z o.o., Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. i FPiN Wapienica Sp. z o.o. zawarły umowy kredytu handlowego z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. Umowy te zmieniły strukturę finansowania Grupy Rawlplug S.A. w sposób następujący:
– dotychczasowy limit kredytu pomostowego dla Grupy Rawlplug S.A. w wysokości 119,5 mln zł został obniżony do 42,5 mln zł,
– obniżony limit kredytu pomostowego Grupy Rawlplug S.A. został zastąpiony kredytami handlowymi poszczególnych spółek (finansowanie kredytowe oparte o należności handlowe, oprocentowane stopą bazową WIBOR 1 M powiększoną o marżę banku), których maksymalne limity wynoszą: dla Koelner Polska Sp. z o.o.: 46,0 mln zł, dla Koelner Łańcuckiej Fabryki Śrub Sp. z o.o.: 21,2 mln zł, dla Rawlplug S.A.: 6,0 mln zł oraz dla FPiN Wapienica Sp. z o.o.: 3,8 mln zł.

Globalny limit przyznany Grupie Kapitałowej Rawlplug S.A. przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. nie uległ zmianie i wynosi 119,5 mln zł, a wszystkie zmiany odbyły się w ramach obowiązującego limitu.
W najbliższych miesiącach do struktury dołączą kolejne spółki z Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A.: Rawlplug Ltd. (Wielka Brytania), Rawlplug Middle East FZE (Zjd. Emiraty Arabskie), Rawl France SAS (Francja) oraz Koelner Cz s.r.o. (Czechy). O postępach prac Spółka będzie informowała w kolejnych raportach bieżących.
Wdrażane rozwiązanie jest rozwiązaniem nowatorskim w skali kraju, które poprawi efektywność zarządzania środkami finansowymi, wykorzystania aktywów (należności) oraz przyczyni się do znaczącego wzrostu płynności finansowej Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A.
Łączna wartość zawartych umów, z których ostatnia została zawarta w dniu 1.06.2015 r., spełnia kryterium znaczącej umowy. Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Go to top