12/2013 – Zgłoszenie nowego projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOELNER SA

Zarząd Koelner S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17.06.2013 roku, akcjonariusz – „Amicus Poliniae” sp. z o.o. we Wrocławiu – działając na podstawie art. 401 §4 Kodeksu spółek handlowych zgłosił projekt uchwały dotyczący pkt. 6”m” porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, zwołanego na dzień 21.06.2013 roku, tj. uchwały w przedmiocie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Zgłoszony przez akcjonariusza projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Poniżej Spółka przesyła uzasadnienie zgłoszonego projektu uchwały, które otrzymała od akcjonariusza:

„Obecnie w skład Rady Nadzorczej wchodzi 3 członków Rady Nadzorczej spełniających kryterium niezależności w rozumieniu postanowień Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Z tych też względów akcjonariusz proponuje powołanie kolejnego członka Rady Nadzorczej na zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach statutu Spółki.”

Projekt uchwały na ZWZ KOELNER SA – uzupełnienie (35,8 KB)

Go to top