12/2011 – Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ Koelner SA w dniu 31.05.2011 r.

Zarząd Koelner SA podaje do wiadomości listę akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Koelner SA, które odbyło się w dniu 31.05.2011 r., posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu: Amicus sp. z o.o. s.k. – liczba głosów przypadająca z posiadanych akcji – 19.102.750, co stanowi 86,22% głosów na tym zgromadzeniu i 58,67% ogólnej liczby głosów, ARKA BZ WBK Akcji FIO – liczba głosów przypadająca z posiadanych akcji – 1.600.000, co stanowi 7,22% głosów na tym zgromadzeniu i 4,91% ogólnej liczby głosów.

Go to top