12/2010 – Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ Koelner SA

Zarząd Koelner SA podaje do wiadomości listę akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Koelner SA, które odbyło się w dniu 8 czerwca 2010 r., posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu:

Amicus sp. z o.o. s.k. – liczba głosów przypadająca z posiadanych akcji – 19.102.750, co stanowi 90,42% głosów na tym zgromadzeniu i 58,67% ogólnej liczby głosów
AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK – liczba głosów przypadająca z posiadanych akcji – 1.500.000, co stanowi 7,10% głosów na tym zgromadzeniu i 4,61% ogólnej liczby głosów.

Go to top