12/2004 – Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii A1 i B oraz praw do akcji serii B

Zarząd Koelner SA informuje, że Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Nr 394/04 z dnia 23 listopada 2004 r. dopuszczone zostały do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje serii A1 i B oraz prawa do akcji serii B.
Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii B następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki w wyniku emisji akcji serii B.
Podstawa prawna:
§43 ust 1 pkt 3 RO – dopuszczenie papierów do obrotu na rynku regulowanym.

Go to top