11/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug S.A. w dniu 21.06.2021 r. – 21/06/2021

Zarząd Rawlplug S.A. podaje do publicznej wiadomości, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug S.A., które odbyło się w dniu dzisiejszym tj. 21 czerwca 2021 r., akcjonariuszami, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu byli:

 

– Amicus Poliniae sp. z o.o.: liczba głosów przypadająca z posiadanych akcji – 17.253.750, co stanowiło 87,70% głosów na tym Zgromadzeniu i 52,99% w ogólnej liczbie głosów;

 

– NATIONALE-NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny: liczba głosów przypadająca z posiadanych akcji – 2.400.000, co stanowiło 12,21% głosów na tym Zgromadzeniu i 7,37% w ogólnej liczbie głosów;

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Go to top