11/2020 – Zawieszenie programu skupu akcji własnych oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki

Zarząd RAWLPLUG S.A. [„Spółka”, „Emitent”], informuje, że w dniu 7 lipca 2020 r. podjął uchwałę [„Uchwała”] o zawieszeniu programu skupu akcji własnych, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2020 z dnia 18.06.2020 r. oraz ogłoszeniu zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki Emitent zawiesza program skupu akcji własnych opublikowany raportem bieżącym nr 9/2020 z dnia 18.06.2020 r. na okres od 08.07.2020 do 28.08.2020 r. Emitent poinformuje o wznowieniu programu skupu akcji Spółki w trybie raportu bieżącego.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki Emitent zamierza skierować do akcjonariuszy, za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji, które zostaną nabyte poprzez transakcje poza obrotem zorganizowanym.

Liczba oraz cena akcji będących przedmiotem nabycia w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży oraz warunki i termin ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji zostaną opublikowane przez Emitenta w kolejnym raporcie bieżącym.

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki wraz z załącznikami zostanie także opublikowane na stronie internetowej Emitenta oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w zaproszeniu.

Go to top