11/2018 – Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 22.06.2018 r.

Zarząd Rawlplug S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu dzisiejszym, tj. 22 czerwca 2018 r. we Wrocławiu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie zostały podjęte i nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał.

Uchwały ZWZ Rawlplug S.A. z dnia 22.06.2018 r. (121,8 KB)

Załącznik do uchwały – Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017 (1,3 MB)

Go to top