11/2016 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. wraz z projektami uchwał

Zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd Rawlplug S.A. podaje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. na dzień 24.06.2016 r., godz. 11.00 oraz treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.
Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawierają załączniki do niniejszego raportu.

 

Go to top