11/2012 – Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ Koelner SA w dniu 25.05.2012 r.

Zarząd Koelner SA podaje do wiadomości listę akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Koelner SA, które odbyło się w dniu 25.05.2012 r., posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu:

Amicus Poliniae sp. z o.o. – liczba głosów przypadająca z posiadanych akcji – 19.102.750, co stanowi 86,30% głosów na tym zgromadzeniu i 58,67% ogólnej liczby głosów,

ING Otwarty Fundusz Emerytalny – liczba głosów przypadająca z posiadanych akcji – 2.500.000, co stanowi 11,29% głosów na tym zgromadzeniu i 7,68% ogólnej liczby głosów.

Go to top