11/2009 – Umowa poręczenia kredytu spółki zależnej Koelner ŁFŚ Sp. z o.o.

Zarząd Koelner SA informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Fortis Bank Polska SA umowę poręczenia kredytu. Umowa dotyczy udzielenia przez Koelner SA poręczenia kredytu zaciągniętego przez spółkę zależną Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Śrubex SA, spółki zależnej od Koelner SA). Wartość poręczenia jest równa wartości kredytu i wynosi 33.000.000 zł. Poręczenie udzielone zostało do dnia 6.12.2018 r.
Wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Go to top