11/2007 – Zmiana prognoz wyników na rok 2006.

Zarząd Koelner SA informuje niniejszym o zmianie prognoz na rok 2006, zawartych w Raporcie bieżacym nr 52/2005 z dnia 14 listopada 2005:
Zarząd prognozuje, że:
1) przychody Spółki za rok 2006 wyniosą 428.000,00 PLN co w stosunku do prognozowanych 380.000.000,00 PLN stanowi odchylenie in plus o 13%;
2) EBITDA za rok 2006 wyniesie 66.565.000,00 PLN, co w stosunku do prognozowanej 56.000.000,00 PLN stanowi odchylenie in plus o 19%;
3) Zysk netto za rok 2006 wyniesie 41.768.000,00 PLN co w stosunku do prognozowanej wysokości zysku netto 40.000.000,00 PLN stanowi odchylenie in plus o 4%.
Zarząd monitoruje wykonanie prognozy na bieżąco. Zgodnie z przyjętym na siebie zobowiązaniem ewentualne korekty prognozy są publikowane niezwłocznie po opublikowaniu skonsolidowanego reportu kwartalnego.
Podstawą faktyczną obowiązku opublikowania korekty jest zmiana parametru podanego w punkcie pierwszym, a mianowicie wzrost przychodów ze sprzedaży o 13%. Wysokość prognozowanej EBITDA była podawana w związku z realizacją programu opcji menedżerskich, lecz nie stanowiła elementu prognozy opublikowanej w raporcie bieżącym 52/2005.

Go to top