11/2005 – Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej „SC Koelner Romani

Zarząd Koelner SA informuje, że otrzymał informację o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej „SC Koelner Romania SRL” przez Sąd w Bukareszcie w dniu 11.02.2005 r. o równowartość 600.000 EUR. Kapitał zakładowy spółki po rejestracji wynosi 24.193.300.000 ROL, co stanowi równowartość 607.669 EUR i jego struktura nie uległa zmianie. Udział Koelner SA w kapitale zakładowym „SC Koelner Romania SRL” wynosi 100%, co upoważnia do 100%, czyli 241.933 głosów na zgromadzeniu wspólników.
Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 12 RO – rejestracja zmiany wysokości lub struktury kap zakładowego

Go to top