11/2004 – Informacja o wynikach subskrypcji Akcji serii B oraz wynikach sprzedaży Akcji serii A1

Zarząd Koelner SA informuje, iż w dniu 23 listopada 2004 roku Spółka oraz Wprowadzający dokonali przydziału odpowiednio Akcji serii B oraz Akcji serii A1, wobec czego Publiczna Subskrypcja oraz Oferta Sprzedaży doszły do skutku. W związku z powyższym Emitent niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje o wynikach subskrypcji i sprzedaży:
Publiczna Subskrypcja Akcji serii B

1. W ramach Publicznej Subskrypcji oferowanych było 7.000.000 Akcji serii B, z czego:
– 1.200.000 Akcji w Transzy Detalicznej,
– 5.800.000 Akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych,
2. Stopa redukcji w transzy Detalicznej wyniosła 53,8% natomiast w przypadku Transzy Inwestorów Instytucjonalnych akcje zostały przydzielone zgodnie ze złożonymi zapisami.
3. W wyniku subskrypcji przydzielone zostały wszystkie oferowane akcje tj. 7.000.000 Akcji serii B.
4. Akcje były nabywane po cenie emisyjnej równiej 11,00 PLN.
5. Zapisy na Akcje serii B złożone zostały przez 474 inwestorów, z czego:
– 441 w Transzy Detalicznej,
– 33 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych (z czego 3 zarządzających cudzym pakietem akcji na zlecenie nabyło akcje na rzecz 225 klientów).
Oferta Sprzedaży Akcji serii A1
1. W ramach Oferty Sprzedaży Wprowadzający oferował 1.200.000 Akcji serii A1.
2. Akcje serii A1 były oferowane wyłącznie w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. W ramach Oferty Sprzedaży złożono zamówienia łącznie na 1.200.000 Akcji serii A1.
3. W wyniku sprzedaży przydzielone zostały wszystkie oferowane akcje, tj. 1.200.000 Akcji serii A1. Akcje zostały przydzielone zgodnie ze złożonymi zamówieniami.
4. Akcje serii A1 były nabywane po cenie równiej 11,00 PLN.
5. Akcje serii A1 przydzielono 29 podmiotom.

Ponadto informujemy, że szczegółowe dane związane z dokonanym przydziałem zostaną przekazane w formie raportu bieżącego w terminie wynikającym z §66, ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Go to top