10/2020 – Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 19.06.2020 r. do 26.06.2020 r.

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, że w okresie 19-26.06.2020 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A., 599 (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 7,66 zł. Łączna cena nabycia wyniosła 4 588,44 zł. Przedmiotowe akcje zostały nabyte w ramach skupu akcji własnych Spółki, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2020 w dniu 18.06.2020 r. działając na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10.09.2018 roku oraz uchwały Zarządu Spółki z dnia 18.06.2020 roku.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Trigon Dom Maklerski S.A.:
• w dniu 19.06.2020 r. zrealizowano nabycie 358 akcji Rawlplug S.A. stanowiących 0,0011% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0011% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 7,80 zł;
• w dniu 22.06.2020 r. zrealizowano nabycie 106 akcji Rawlplug S.A. stanowiących 0,0003% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0003% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 7,40 zł;
• w dniu 23.06.2020 r. zrealizowano nabycie 1 akcji Rawlplug S.A. stanowiących 0,0000% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0000% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 7,46 zł;
• w dniu 24.06.2020 r. zrealizowano nabycie 67 akcji Rawlplug S.A. stanowiących 0,0002% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0002% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 7,50 zł;
• w dniu 25.06.2020 r. zrealizowano nabycie 67 akcji Rawlplug S.A. stanowiących 0,0002% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0002% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 7,48 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie 19-26.06.2020 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.
Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 599,00 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0018% kapitału zakładowego Spółki i daje 599 głosów stanowiących 0,0018% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Obecnie Spółka posiada łącznie 599 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,0018% kapitału zakładowego i dających 599 głosów stanowiących 0,0018% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

Zestawienie transakcji skupu akcji własnych w okresie od 19.06.2020 r. do 26.06.2020 r. (104,1 KB)-26062020

Go to top