10/2018 – Porozumienie o utworzeniu produkcyjnej spółki joint venture w Tajlandii

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 19.06.2018 r. zostało zawarte wstępne porozumienie ze spółką TMAX Corporation Co. Ltd. z siedzibą w Bangkoku (Tajlandia), dystrybutorem Rawlplug S.A. w Tajlandii, o utworzeniu produkcyjnej spółki joint venture. Przedmiotem działalności spółki będzie produkcja lekkich zamocowań budowlanych oraz produkcja chemiczna do kotew wklejanych na potrzeby rynków azjatyckich. Siedzibą spółki będzie Bangkok (Tajlandia). Kapitał zakładowy spółki wynosić będzie 34.560.000 THB (batów tajskich, co stanowi równowartość ok. 1.080.000,00 USD), w którym Rawlplug S.A. będzie posiadała 51%, a TMAX Corporation Co. Ltd. 49% udziałów. Wkładem Rawlplug S.A. będą maszyny produkcyjne oraz know-how, natomiast udziały partnera handlowego pokryte będą wkładem gotówkowym. Planowane podpisanie ostatecznej umowy joint-venture oraz rejestracja spółki planowane są na lipiec 2018 roku.

Utworzenie nowej spółki wpisuje się w główne założenia strategii Grupy RAWLPLUG w zakresie wzmocnienia pozycji jej spółek zagranicznych i prowadzenia działań mających na celu wejście na nowe rynki, koncentrując się również na rynkach pozaeuropejskich. Grupa RAWLPLUG rozwija obecnie swoje aktywności na rynkach Europy, Bliskiego Wschodu, Australii, Azji oraz Afryki.

Go to top