10/2013 – Powołanie osoby zarządzającej – Prezes Zarządu

Zarząd Koelner SA informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu dzisiejszym, tj. 11.06.2013 r. w związku z wygaśnięciem kadencji Zarządu Spółki postanowiła powołać Pana Radosława Koelnera, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.
Pan Radosław Koelner jest absolwentem Wydziału Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1993 – 2004 był dyrektorem generalnym przedsiębiorstwa Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner, od 2004 r. jest Prezesem Koelner Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o., od 2001 r. jest Prezesem Zarządu Koelner Nieruchomości sp. z o.o, od 2002 r. jest Prezesem Zarządu Koelner SA, od 2011 r. jest Prezesem Zarządu Koelner Rawlplug IP sp. z o.o. Pan Radosław Koelner jest również wspólnikiem i Prezesem Zarządu w spółkach Amicus sp. z o.o. oraz Amicus Poliniae sp. z o.o.
Działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Dane Pana Radosława Koelnera nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Go to top