10/2009 – Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Koelner SA informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Nadzorcza Spółki w dniu 21 maja 2009 r. dokonała wyboru firmy HLB M2 Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Leszczyna 12A wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3149 na biegłego rewidenta, audytora sprawozdań finansowych Spółki. Wybrany audytor przeprowadzi:

1. przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Koelner SA za I półrocze 2009;
2. przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KOELNER za I półrocze 2009;
3. badanie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Koelner SA za rok 2009;
4. badanie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy KOELNER za rok 2009.

Koelner SA nie korzystała wcześniej z usług HLB M2 Audyt Sp. z o.o.

Go to top