10/2007 – Zakończenie etapu negocjacji dot. przejęcia spółki technologicznej z siedzibą w Niemczech.

Zarząd Koelner SA zawiadamia, że zamknął etap negocjacji bizensowych, dotyczących przejęcia przez Koelner SA spółki technologicznej mającej siedzibę w Niemczech („Spółka”). Dzięki nabyciu tej Spółki skonsolidowany wynik netto Grupy Koelner SA w roku 2007 powinien zostać zwiększony o kwotę około 500.000,00 EURO. W następnych latach skutek finansowy w skonsolidowanym wyniku netto powinien wynosić około 1.000.000,00 EURO. Jednocześnie nabycie kontroli nad Spółką pozwoli Emitentowi oferować pełen asortyment własnych produktów w zakresie zamocowań budowlanych, szczególnie w produktach wschodzących i wysokomarżowych. Emitent ma zamiar podwyższyć kapitał zakładowy Spółki w celu zwiększenia jej zdolności produkcyjnych. Cena przejęcia 100% kontroli nad Spółką wynosić będzie około 5.000.000,00 EURO. Planowany termin zamknięcia transakcji to koniec marca 2007.

Go to top