10/2005 – Nabycie udziałów w Fabryce Pił i Narzędzi „Wapienica” SA

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu 10.02.2005 r. zarejestrowano przeniesienie własności 18.803 akcji Spółki Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica S.A. będących własnością Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. na rzecz Koelner S.A. W wyniku dokonanej transakcji udział Spółki w kapitale zakładowym Fabryki Pił i Narzędzi Wapienica S.A. wzrósł z posiadanych dotychczas 67% do 68,9%. Zwiększenie wartości udziału zostało dokonane ze środków własnych Koelner SA
Podstawa prawna
Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO – zdarzenia wpływające na cenę lub wartość papieru

Go to top