1/2015 – Zmiana do Umowy o Kredyt Płatniczy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zwrotnie podpisany aneks do Umowy o Kredyt Płatniczy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z dnia 13 marca 2014 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2014. Aneks zmienia termin płatności kredytu z 31 grudnia 2014 r. na 31 marca 2015 r. oraz zmniejsza wykorzystanie kredytu o 5,5 mln zł do kwoty 92,5 mln zł.

Go to top