1/2010 – Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej

Zarząd KOELNER SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od spółki zależnej Meadowfolk Holdings Limited z siedzibą Nikozji (Cypr) (spółka w 100% zależna od Farmlord Trading Ltd spółki w 100% zależnej od Koelner SA) o podpisaniu Aneksu nr 1 do umowy zastawu rejestrowego na udziałach w spółce Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o., zawartej pomiędzy Śrubex SA a Bankiem Zachodnim WBK SA. Na podstawie powyższego aneksu nastąpiła zmiana dotychczasowego zastawcy. W miejsce Śrubex SA weszła spółka Meadowfolk Holdings Limited, która w chwili obecnej jest właścicielem udziałów Koelner Łańcuckiej Fabryki Śrub Sp. z o.o.

Umowa zastawu rejestrowego związana jest z umową kredytową zawartą pomiędzy Koelner SA a Bankiem Zachodnim WBK SA zawartą w dniu 31.01.2007 r., o której emitent informował raportem bieżącym nr 4/2007.

Go to top