1/2009 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009r

Zarząd Koelner SA informuje o terminach przekazywania raportów okresowych Spółki w 2009 roku.
Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr) :
IV kwartał 2008 – 2 marca 2009,
I kwartał 2009 – 15 maja 2009,
II kwartał 2009 – 14 sierpnia 2009,
III kwartał 2009 – 16 listopada 2009.

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za I półrocze 2009 r. – 30 września 2009.

Raporty roczne:
jednostkowy raport roczny za 2008 r. (SA-R) – 15 czerwca 2009
skonsolidowany raport roczny za 2008 r. (SA-RS) – 15 czerwca 2009

Zarząd Spółki informuje również, że w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym, zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki

Go to top