1/2008 – Asymilacja 268.700 szt. akcji serii C przez KDPW

Zarząd Koelner SA informuje, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Uchwałą nr 916/07 dokonał w dniu 2 stycznia 2008 r. asymilacji 268.700 akcji zwykłych na okaziciela Koelner SA oznaczonych kodem PLKLNR000033 z 32.020.600 akcjami zwykłymi na okaziciela Koelner SA oznaczonych kodem PLKLNR000017.

Go to top