1/2007 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2007 roku

Zarząd Koelner S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych Spółki w 2007 roku.

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr) :
IV kwartał 2006 – 1 marca 2007,
I kwartał 2007 – 15 maja 2007,
II kwartał 2007 – 14 sierpnia 2007,
III kwartał 2007 – 14 listopada 2007.

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za I półrocze 2007 r. – 28 września 2007.

Raporty roczne:
– jednostkowy raport roczny za 2006 r. (SA-R) – 29 czerwca 2007,
– skonsolidowany raport roczny za 2006 r. (SA-RS) – 29 czerwca 2007.

Zarząd Spółki informuje również, że w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym, zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki.

Go to top