1/2006 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2006 roku

Zarząd Koelner SA informuje o terminach przekazywania raportów okresowych Spółki w 2006 roku.

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr) :
IV kwartał 2005 – 1 marca 2006,
I kwartał 2006 – 15 maja 2006,
II kwartał 2006 – 11 sierpnia 2006,
III kwartał 2006 – 14 listopada 2006.
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za I półrocze 2006 r. – 31 października 2006.
Raporty roczne:
– jednostkowy raport roczny za 2005 r. (SA-R) – 30 czerwca 2006,
– skonsolidowany raport roczny za 2005 r. (SA-RS) – 30 czerwca 2006.

Zarząd Spółki informuje również, że w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym, zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki.

Go to top